Obchodní podmínky

všeobecné obchodní  podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti vás jako kupujícího a nás jako prodávajícího ve smluvních vztazích uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.zavlahari-eshop.cz.

Veškeré informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde: Zásady zpracování obchodních údajů.

Jak víte, komunikujeme především na dálku. Proto také pro naši Smlouvu platí, že se používají prostředky komunikace na dálku, které nám umožňují domluvit se bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud je některá část Podmínek v rozporu s tím, na čem jsme se vzájemně dohodli v rámci Vašeho nákupu v našem E-shopu, má tato konkrétní dohoda přednost před těmito Podmínkami.

 

 1. některé definice
  1. Cena je částka, kterou zaplatíte za Zboží.;
  2. Cena za dodání je částka, kterou zaplatíte za dodání Zboží, včetně nákladů na zabalení Zboží.;
  3. Celková cena je součtem Ceny a Ceny dopravy.;
  4. DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.;
  5. E-shop je námi provozovaný internetový obchod na adrese zavlahari-eshop.cz, kde se uskuteční nákup Zboží.;
  6. Faktura je daňovým dokladem vystaveným v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.;
  7. Jsme společnost Závlahári s.r.o., se sídlem Hutnícka 958/9, Bratislava, IČO 48293211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava 1, oddíl Sro, vložka č. 106600/B, e-mail info@zavlahari.sk , telefonní číslo +421917926020 , právně označovaná jako prodávající.;
  8. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy o koupi Zboží s námi.;
  9. Zboží je vše, co si můžete koupit v e-shopu.;
  10. Uživatelský účet je účet zřízený na základě vámi poskytnutých údajů, který umožňuje ukládání zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv.;
  11. Jste osoba nakupující na našem e-shopu, právně označovaná jako kupující.;
  12. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu a je uzavřena v okamžiku, kdy od nás obdržíte potvrzení Objednávky..
 2. Všeobecná ustanovení a pokyny
  1. Nákup Zboží je možný pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
  2. Je Vaší povinností poskytnout nám při nákupu Zboží všechny informace správně a pravdivě. Proto budeme považovat informace, které jste nám poskytli při objednávání Zboží, za správné a pravdivé..
 3. Uzavření smlouvy
  1. Smlouvu s Námi lze uzavřít pouze ve slovenštině, češtině, polštině, maďarštině a němčině.
  2. Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití prostředků komunikace na dálku nesete vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou platíte za používání těchto prostředků (tj. zejména za přístup k internetu), takže nemusíte počítat s žádnými dalšími náklady, které bychom Vám účtovali nad rámec celkové ceny. Odesláním objednávky souhlasíte s použitím komunikačních zařízení na dálku.

  3. Abychom mohli uzavřít smlouvu, musíte v e-shopu vytvořit návrh objednávky. Tento návrh musí obsahovat tyto informace:
   1. Informace o zakoupeném Zboží (v E-shopu označíte Zboží, o jehož koupi máte zájem, kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku");
   2. Informace o Ceně, Poštovném, DPH, způsobu úhrady Celkové ceny a požadovaném způsobu dodání Zboží; tyto informace budou zadány při vytváření návrhu Objednávky v uživatelském prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Poštovném, DPH a Celkové ceně budou poskytnuty automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu dodání;
   3. Vaše identifikační údaje, které nám umožňují doručení Zboží, zejména vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
   4. V případě Smlouvy, na jejímž základě vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, také to, jak dlouho vám budeme Zboží dodávat.
  4. Během vytváření návrhu objednávky můžete údaje měnit a kontrolovat, dokud není objednávka vytvořena. Po kontrole stisknutím tlačítka "Objednat závaznou platbu" se vytvoří objednávka. Před stisknutím tlačítka však musíte potvrdit, že jste si přečetli tyto podmínky a souhlasíte s nimi, jinak nebudete moci vytvořit objednávku. Zaškrtávací políčko slouží k potvrzení a odsouhlasení. Po stisknutí tlačítka "Objednat závaznou platbu" se všechny vyplněné údaje odešlou přímo k nám.
  5. Vaši objednávku potvrdíme co nejdříve po jejím doručení zprávou zaslanou na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzení bude obsahovat shrnutí Objednávky a těchto Podmínek. Potvrzením objednávky z naší strany dochází k uzavření smlouvy mezi námi a vámi. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky ve znění platném ke dni vystavení Objednávky.
  6. Může se stát, že vaši objednávku nebudeme moci potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není k dispozici nebo kdy si objednáte více Zboží, než jsme schopni poskytnout. Informaci o maximálním počtu Zboží vám však vždy poskytneme předem v rámci E-shopu, takže by vás neměla překvapit. V případě, že existuje jakýkoli důvod, proč nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme vás kontaktovat a zašleme vám nabídku na uzavření Smlouvy ve formě upravené oproti Objednávce. Smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy potvrdíte naši nabídku.
  7. V případě, že je v E-shopu nebo v návrhu Objednávky uvedena zjevně chybná Cena, zejména z důvodu technické chyby, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat, a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení Objednávky, a Smlouva byla tedy uzavřena. V takovém případě vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme vám nabídku na uzavření nové smlouvy ve formě upravené oproti objednávce. Nová smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy potvrdíte naši nabídku. V případě, že naši nabídku nepotvrdíte ani do 3 dnů od zaslání nabídky, jsme oprávněni od uzavřené smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá ceně obvyklé u jiných prodejců nebo kdy chybí či byla vynechána číslice navíc.
  8. V případě uzavření Smlouvy jste povinni uhradit Celkovou cenu.
  9. Pokud jste si zřídili uživatelský účet, můžete prostřednictvím něj zadat objednávku. I v tomto případě jste však povinni zkontrolovat přesnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob vytvoření objednávky je však stejný jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není nutné opakovaně vyplňovat své identifikační údaje.
  10. V některých případech vám umožníme využít slevu na nákup Zboží. Aby mohla být sleva poskytnuta, musíte vyplnit údaje o této slevě do předem určeného pole v návrhu objednávky. Pokud tak učiníte, bude vám Zboží poskytnuto se slevou.
 4. Uživatelský účet
  1. Přístup ke svému uživatelskému účtu máte na základě své registrace v e-shopu.
  2. Při registraci uživatelského účtu jste povinni správně a pravdivě zadat všechny údaje a v případě jejich změny je aktualizovat.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je vaší povinností zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích a tyto údaje nikomu neposkytovat. V případě jejich zneužití za ně neneseme odpovědnost.
  4. Uživatelský účet je osobní, a proto nejste oprávněni umožnit jeho používání třetím osobám.
  5. Váš uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej nepoužíváte déle než 1 rok nebo pokud porušíte své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 5. cena a platební podmínky, výhrada vlastnictví
  1. Cena je vždy uvedena v e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí cena uvedená v Návrhu objednávky, která je vždy shodná s cenou ve Smlouvě. V návrhu objednávky musí být rovněž uvedena cena za dopravu nebo podmínky, kdy je doprava zdarma.
  2. Celková cena je uvedena včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených zvláštními právními předpisy.
  3. Úhrada Celkové ceny od vás bude požadována po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží. Celkovou cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby vám zašleme jako součást potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 7 dnů.
   2. Kartou online. V tomto případě se platba provádí prostřednictvím platební brány GOPAY a platba podléhá podmínkám této platební brány, které jsou k dispozici na adrese: gopay.com. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 5 minut.
   3. V takovém případě bude platba provedena při dodání Zboží proti předání Zboží. V případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
   4. Osobní odběr v hotovosti. V případě převzetí Zboží v Naší provozovně je možné platit v hotovosti. V případě platby v hotovosti při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po zaplacení Celkové ceny a bude zaslána na vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
  5. Vlastnické právo ke Zboží na vás přechází až po zaplacení Celkové ceny a převzetí Zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena uhrazena připsáním na Náš účet, jinak je uhrazena v okamžiku platby.
 6. dodání zboží, přechod nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození předmětu koupě.
  1. Zboží vám bude doručeno vámi zvoleným způsobem, přičemž si můžete vybrat z následujících možností.:
   1. Osobní odběr v naší prodejně Zuzana Chalupova 11, Bratislava 85107;
   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna ("Packeta");
   3. Doručení prostřednictvím DPD, Zásilkovna.
  2. Zboží lze doručit pouze na území České republiky.
  3. Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dodání a platby. Předpokládaná doba dodání Zboží vám bude oznámena v potvrzení objednávky. Doba uvedená v e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru v našich prostorách vás vždy budeme informovat o možnosti vyzvednutí zboží e-mailem.
  4. Při převzetí Zboží od dopravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakéhokoli poškození neprodleně informovat dopravce a nás. V případě, že dojde k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vniknutí do zásilky, není Vaší povinností převzít Zboží od Dopravce.
  5. Zboží jste povinni vyzvednout na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. Pokud Zboží nepřevezmete v souladu s předchozí větou, oznámíme vám e-mailem, kde si můžete Zboží vyzvednout, včetně lhůty pro vyzvednutí, nebo vám Zboží znovu doručíme na základě vaší písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste si měli Zboží vyzvednout, a vy se zavazujete uhradit nám veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží. V případě, že porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů uvedených v článku 6.4 těchto Podmínek, neznamená to porušení naší povinnosti dodat Vám Zboží. Vaše nepřevzetí Zboží zároveň neznamená odstoupení od Smlouvy mezi námi a Vámi. Pokud Zboží nepřevezmete ani v dodatečné lhůtě, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany. Pokud se rozhodneme toto právo uplatnit, je zrušení účinné ke dni, kdy vám doručíme zrušení. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na případný nárok na náhradu škody za skutečné náklady na pokus o dodání Zboží ani na případný další nárok na náhradu škody.
  6. Pokud z důvodů na Vaší straně dojde k opakovanému dodání Zboží nebo k jeho dodání jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve Smlouvě, je Vaší povinností uhradit nám náklady spojené s takovým opakovaným dodáním. Platební údaje pro úhradu těchto nákladů vám budou zaslány na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od obdržení e-mailu.
  7. Nebezpečí škody na Zboží přechází na vás okamžikem jeho převzetí. V případě, že Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů uvedených v článku 4 těchto Podmínek, přechází na vás nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost Zboží převzít, ale z důvodů, které jste nemohli ovlivnit, jste Zboží nepřevzali. Přechod nebezpečí náhodného zničení a náhodného znehodnocení Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením Zboží.
  8. Pokud Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, budeme vás v takovém případě vždy informovat:
   1. mimořádný výpadek ve výrobě Zboží a my vám vždy oznámíme novou předpokládanou dobu dostupnosti nebo informaci o tom, že Zboží nemůže být dodáno;
   2. zpoždění v dodání Zboží od Našeho dodavatele a vždy Vás budeme informovat o nové předpokládané době dodání.
  9. V případě, že vám nebudeme schopni dodat Zboží ani do 30 dnů od potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, máte právo od Smlouvy odstoupit.
  10. V případě, že standardní doba dodání Zboží je delší než 30 dnů od potvrzení Objednávky, budeme vás o tom předem informovat, a to zejména tak, že vám poskytneme informace o orientační době dostupnosti Zboží zveřejněné na E-shopu a zašleme vám samostatný e-mail s žádostí o potvrzení, že tuto dobu dodání Zboží berete na vědomí. Pokud s touto dodací lhůtou nesouhlasíte, máte právo od smlouvy odstoupit.
 7. práva z odpovědnosti za vady

                        7.1 Úvodní ustanovení o odpovědnosti za vady

    1. Zavazujeme se, že vám dodáme Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad.
    2. Odpovídáme za vady Zboží při jeho převzetí. Neodpovídáme za vady použitého Zboží způsobené jeho používáním nebo opotřebením. V případě Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
    3. Obecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží vámi.
    4. V případě výměny Zboží začíná záruční doba běžet znovu od data převzetí nového Zboží.
    5. Vaše práva z odpovědnosti za vady Zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, pokud je neuplatníte v záruční době. Práva z odpovědnosti za Zboží podléhající rychlé zkáze však musíte uplatnit nejpozději den po nákupu, jinak vaše práva zaniknou.

                          7.2 Zaručujeme, že v okamžiku přechodu nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení Zboží podle článku 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména že:

  1. má vlastnosti, které jsme s vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak ty, které jsme uvedli při popisu Zboží, nebo ty, které lze očekávat vzhledem k povaze Zboží;
  2. je vhodný pro účely, které jsme uvedli, nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle vzorku;
  4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  5. splňuje požadavky, které na ni kladou zvláštní právní předpisy;
  6. není zatížena právy třetích stran.

                          7.3 Podmínky pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace)

   

    1. Při převzetí Zboží jste povinni Zboží důkladně prohlédnout a zkontrolovat. V případě zjevných vad (např. mechanického poškození) uplatníte reklamaci bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v bodě 7.4.1. níže. Na později uplatněnou reklamaci z důvodu zjevných vad Zboží, včetně vady spočívající v nekompletnosti Zboží, nebudeme brát zřetel.
    2. Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady) jste povinni uplatnit způsobem dle bodu 7.4.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu Zboží zjistili, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
    3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením. Zejména nelze uplatňovat odpovědnost za vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod.
    4. Nemáte nárok na uplatnění odpovědnosti za vadu, pokud jste o vadě věděli před převzetím Zboží, nebo pokud jsme vás na vadu upozornili, nebo pokud vám byla z tohoto důvodu poskytnuta přiměřená sleva z ceny Zboží.

                         7.4 Uplatnění práv z odpovědnosti (pohledávky)

     1. V případě, že má Zboží vady, tj. zejména není-li splněna některá z podmínek dle článku 2, můžete nás o takové vadě informovat a uplatnit svá práva z odpovědnosti za vady (tj. reklamovat Zboží) zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené v našich identifikačních údajích nebo osobně v našich prostorách. Můžete také použít námi poskytnutý vzorový reklamační formulář, který je přiložen jako příloha 1 k Podmínkám.
     2. V oznámení o uplatnění reklamace uveďte zejména popis vady Zboží a své identifikační údaje včetně e-mailové adresy, na kterou si přejete zasílat oznámení o způsobu vyřízení reklamace, a dále uveďte, který z nároků z odpovědnosti za vady uvedených v bodech 7.5.4. až 7.5.8. uplatňujete.
     3. Při reklamaci nám prosím předložte také doklad o koupi Zboží (fakturu), abychom prokázali, že jste Zboží zakoupili u nás, jinak nejsme povinni vaši reklamaci uznat.
     4. Za datum zahájení reklamačního řízení považujeme datum doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (podle bodu 7.4.3). V případě, že je vaše stížnost neúplná (zejména nečitelná, nejasná, nesrozumitelná, neobsahuje požadované dokumenty apod.), požádáme vás o doplnění stížnosti písemně, zejména e-mailem. V takovém případě je řízení o stížnosti zahájeno dnem přijetí vašeho vyplněného podání.
     5. Pokud reklamaci podanou v souladu s odstavcem 7.4.4 tohoto článku nedoplníte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení naší výzvy podle odstavce 7.4.4 tohoto článku, budeme Vaše podání považovat za neopodstatněné.

                       7.5 Vyřizování reklamací

    

   1. Na základě Vašeho rozhodnutí, které z práv podle § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") (uvedených v bodech 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme způsob vyřízení reklamace neprodleně, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména je-li nutné komplexní technické posouzení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů od data reklamace.
   2. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídíme reklamaci ihned, v odůvodněných případech můžeme reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů od data reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo odstoupit od Smlouvy nebo máte právo na výměnu Zboží za nové Zboží, je-li to možné.
   3. Do 30 dnů od data reklamace vám vystavíme písemný doklad o reklamaci a o reklamaci vás budeme informovat e-mailem. Pokud bude reklamace uznána, zašleme vám opravené Zboží nebo vyměníme Zboží za nové nebo vrátíme cenu zaplacenou za Zboží, pokud se nedohodneme jinak.
   4. Pokud se jedná o vadu, kterou můžeme odstranit, máte právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Vadu Zboží odstraníme bez zbytečného odkladu.
   5. Místo odstranění vady můžete požadovat výměnu Zboží nebo, pokud se vada týká pouze části Zboží, výměnu této části, pokud nám tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.
   6. Místo odstranění vady Zboží můžeme vždy vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud vám to nezpůsobí vážné obtíže.
   7. Pokud se na Zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která vám brání v řádném užívání Zboží, jako by bylo bez vady, máte právo na výměnu Zboží nebo máte právo od Smlouvy odstoupit. Stejná práva máte i v případě, že ačkoli se jedná o odstranitelnou vadu, nemůžete Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad.
   8. Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, máte nárok na přiměřenou slevu z Ceny Zboží.
   9. Reklamaci vyřídíme předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z Ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím reklamace.

   7.5 Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a reklamace Zboží se řídí ustanoveními § 619 a násl. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), a zákona č. 372/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), a zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku").

   7.6 Jste-li podnikatel, je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

   7.7 Jste-li spotřebitel, máte právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u spotřebního Zboží do 24 měsíců od převzetí Zboží.

          

    8 odstoupení od smlouvy

   1. K odstoupení od smlouvy, tj. k ukončení smluvního vztahu mezi námi a vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku nebo v jiných ustanoveních obchodních podmínek, v nichž je možnost odstoupení výslovně uvedena.
   2. Jste-li spotřebitel, tj. osoba, která nakupuje Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne doručení Zboží. Pokud jsme uzavřeli Smlouvu, která zahrnuje několik druhů Zboží nebo dodávku několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet dnem dodání poslední části Zboží, a pokud jsme uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naši adresu uvedenou u našich identifikačních údajů). Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít námi poskytnutý vzorový formulář, který je přiložen jako příloha 2 Podmínek.
   3. Od smlouvy však nemůžete odstoupit ani jako spotřebitel v případech, kdy je předmětem smlouvy:
    1. Zboží, jehož cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které jsou nezávislé na naší vůli a mohou nastat v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy;
    2. dodávka alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, které mohou být dodány nejdříve po 30 dnech a jejichž cena závisí na pohybu cen na trhu, který nemůžeme ovlivnit;
    3. Zboží, které bylo vyrobeno podle vašich specifických požadavků, které bylo vyrobeno na zakázku, nebo Zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele;
    4. Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze, a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
    5. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo vyjmuto z obalu a není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů;
    6. dodání zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud byl původní obal poškozen;
    7. dodávky periodik, s výjimkou prodeje na základě smluv o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranných obalech;
    8. doručení elektronického obsahu, ledaže byl doručen na hmotném nosiči a byl doručen s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a my jsme Vám oznámili, že nemáte právo odstoupit od smlouvy.
   4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle článku 2 Podmínek se považuje za dodrženou, pokud nám v jejím průběhu zašlete oznámení o odstoupení od smlouvy.
   5. V případě odstoupení od Smlouvy bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, nebo na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena, dokud nám Zboží nevrátíte nebo neprokážete, že nám bylo zasláno zpět. Zboží nám prosím vraťte čisté, pokud možno včetně původního obalu. Zboží nesmí být použito! Zboží lze vyzkoušet pouze v rozsahu, v jakém byste si Zboží vyzkoušeli v kamenném obchodě. Odstoupení od smlouvy nelze vykládat jako bezplatné užívání zboží v dané lhůtě. Zboží je třeba zaslat na adresu Zuzany Chalupovej 11, Bratislava 85107. Pokud zboží zašlete na jinou adresu, nebude možné odstoupení od smlouvy vyřešit.
   6. V případě odstoupení od Smlouvy podle článku 2 Podmínek jste povinni nám do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit Zboží, předat Zboží Nám nebo osobě, kterou jsme pověřili převzetím Zboží, a uhradit náklady na vrácení Zboží. To neplatí, pokud se dohodneme na osobním převzetí Zboží nebo převzetí prostřednictvím námi pověřené osoby. Lhůta je dodržena, pokud bylo Zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Vy máte naopak nárok na vrácení Ceny přepravy z naší strany, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu doručení, který jsme pro doručení Zboží nabídli.
   7. Odpovídáte za škodu v případech, kdy dojde k poškození Zboží v důsledku toho, že jste s ním zacházeli jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takovém případě Vám budeme účtovat vzniklou škodu po vrácení Zboží a splatnost je 14 dní. V případě, že jsme Vám dosud nevrátili Cenu, jsme oprávněni započíst pohledávku na náhradu nákladů proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny.
   8. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží sjednaného ve Smlouvě ukončil výrobu nebo provedl podstatné změny, které nám znemožňují plnit naše závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po nás rozumně požadovat, nejsme schopni Vám Zboží dodat ve lhůtě stanovené v těchto Podmínkách. V takových případech Vás o této skutečnosti budeme bez zbytečného odkladu informovat a vrátíme Vám celkovou cenu za již zaplacené Zboží do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Celkovou cenu zaplacenou za Zboží vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste zaplatili Celkovou cenu, aniž by bylo dotčeno naše právo dohodnout se s vámi na jiném způsobu vrácení peněz, a to za předpokladu, že v souvislosti s tím nebudou účtovány žádné další poplatky.
   9. Jsme rovněž oprávněni odstoupit od Smlouvy, pokud jste Zboží nepřevzali do 5 pracovních dnů ode dne, kdy vám vznikla povinnost Zboží převzít.  

       9. podávání návrhů a stížností

   1. Jako spotřebitel máte právo podávat návrhy a stížnosti písemně na e-mailovou adresu: ba@soi.sk.
   2. O posouzení stížnosti vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši e-mailovou adresu.
   3. Dozorovým orgánem je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, se sídlem Bajkalská 21 A č. 02/ 58272172.
   4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

     10. alternativní řešení sporů se spotřebiteli

   1. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme vyřídili vaši stížnost, nebo pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva, máte právo se na nás obrátit s žádostí o nápravu na e-mailovou adresu: info@zavlahari.sk. Pokud na Vaši žádost odpovíme zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt") podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen "zákon o alternativním řešení sporů").
   2. Tyto subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
   3. Žádost můžete podat způsobem uvedeným v § 12 zákona o alternativním řešení sporů.
   4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

      11.  Závěrečná ustanovení

   1. Pokud má náš právní vztah s vámi mezinárodní prvek (např. zasíláme zboží mimo Slovenskou republiku), řídí se tento vztah vždy právem Slovenské republiky. Pokud jste však spotřebitel, vaše práva vyplývající ze zákona nejsou tímto ujednáním dotčena.
   2. Veškerá písemná korespondence s vámi bude doručena e-mailem. Naše e-mailová adresa je uvedena vedle našich identifikačních údajů. Korespondenci vám budeme doručovat na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, ve vašem uživatelském účtu nebo prostřednictvím které jste nás kontaktovali.
   3. Smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody mezi námi. Jsme však oprávněni tyto podmínky měnit, avšak taková změna nemá vliv na již uzavřené smlouvy, ale pouze na smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti změny. O změně vás však budeme informovat pouze v případě, že jste si vytvořili uživatelský účet (abyste měli tyto informace pro případ, že si objednáte nové Zboží, ale změna nezakládá právo na výpověď, protože nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo pokud vám máme na základě Smlouvy pravidelně a opakovaně dodávat Zboží. Informace o změně vám zašleme na vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní předtím, než změna vstoupí v platnost. Pokud od vás neobdržíme oznámení do 14 dnů od zaslání oznámení o změně, stanou se nové podmínky součástí naší smlouvy a budou se vztahovat na další dodávku Zboží následující po datu účinnosti změny. Výpovědní lhůta v případě, že podáte výpověď, činí 2 měsíce.
   4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, selhání subdodavatelů atd.), neodpovídáme za škody způsobené v důsledku nebo v souvislosti s vyšší mocí nebo nepředvídatelnými událostmi, a pokud tento stav trvá déle než 10 dní, máme my i vy právo odstoupit od Smlouvy.
   5. Vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou přiloženy k obchodním podmínkám.
   6. Smlouva včetně Podmínek je u nás archivována v elektronické podobě, ale není vám přístupná. Tyto obchodní podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky však vždy obdržíte e-mailem, a proto budete mít vždy přístup ke smlouvě bez naší součinnosti. Doporučujeme, abyste si vždy uložili potvrzení objednávky a smluvní podmínky.
   7. Na naše podnikání se nevztahují žádné kodexy chování podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
   8. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. ledna 2022.