Reklamační řád

zavlahari-obrazky-03ZÁRUKA, SERVIS A REKLAMACE

 
Záruční doba u nových výrobcích je minimálně 24 měsíců a vztahuje se na kupní smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou / spotřebitelem /. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené v balení zabraňujícím poškození při převozu včetně záručního listu nebo faktury prodávajícímu.

Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listě, případně kontaktuje prodávajícího pro zpřesnění uplatnění reklamace. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná.
Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.